1. Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Railsformers s.r.o., IČO: 24704440, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36254, kterou můžete kontaktovat jednak osobně v místě jejího sídla, jednak telefonicky na +420 777 152 773 nebo elektronicky na gdpr@railsformers.com.


2. Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny
Služba mojesouhlasy.cz Vám umožní získat přehled o tom, komu a kdy jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, za jakým účelem a jaké Vaše osobní údaje jsou na základě Vašeho souhlasu zpracovávány.
Účelem zpracování Vašeho e-mailu je tedy zřízení a vedení účtu mojesouhlasy.cz. 
Aby však účet mojesouhlasy.cz mohl plnil svou funkci, budou do něj též vloženy výše uvedené osobní údaje ohledně Vámi udělených souhlasů. I tyto osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem zřízení a hlavně vedení účtu mojesouhlasy.cz. Garantujeme Vám, že veškeré Vaše osobní údaje, které budeme v souvislosti se zřízením a vedením účtu mojesouhlasy.cz zpracovávat, nebudeme zpracovávat za žádnými jiným účelem, než je uvedeno výše.


3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování osobních údajů k výše uvedenému účelu je Váš souhlas. 
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky.


4. Odvolání souhlasu
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. K odvolání souhlasu slouží tlačítko umístěné v účtu mojesouhlasy.cz. Odvoláním souhlasu bude Váš účet zrušen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu. 


5. Kategorie dotčených osobních údajů
Služba mojesouhlasy.cz bude zpracovávat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: Váš e-mail.


6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí
Osobní údaje, které budou uloženy v účtu mojesouhlasy.cz, budou získávány od správců, kterým jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Podmínkou předání Vašich osobních údajů za účelem vedení účtu mojesouhlasy.cz je rovněž Váš souhlas, který jste udělil příslušnému správci (např. provozovateli Vašeho oblíbeného internetovému obchodu). O předání Vašich osobních údajů pro účely vedení účtu mojesouhlasy.cz jste vždy informováni. Nespolupracujeme s žádným správcem, který by Vás o předání osobních údajů neinformoval.


7. Doba zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů bude ukončeno bezodkladně po odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud však souhlas neodvoláte, zpracování osobních údajů bude automaticky ukončeno nejpozději do 2 let od posledního přihlášení se do účtu mojesouhlasy.cz. Každým přihlášením do účtu mojesouhlasy.cz se doba zpracování osobních údajů prodlužuje vždy o další 2 roky. 


8. Vaše práva
Coby subjekt údajů máte mimo jiné právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a samozřejmě právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. 


V případě, že se budete domnívat, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7.